Logo VVP

Extra VVP Nieuwsbrief 2 mei 2016


HaedernieuwsbriefsmallPostNL handelt onrechtmatig en maakt misbruik van economische machtspositie

Heeft PostNL heeft in maart jl. aangekondigd per 1 juli a.s. de vergoedingen voor postwinkeliers aanzienlijk te verlagen. Volgens PostNL bedragen de verlagingen 25%, maar berekeningen van de VVP maken duidelijk dat de verlagingen voor winkeliers tot 40% kunnen oplopen. Circa 2500 winkeliers worden hierdoor getroffen, met kortingen van gemiddeld
€ 9.000,- per jaar. De VVP is van mening dat PostNL, als zij de verlagingen daadwerkelijk doorvoert, toerekenbaar tekortschiet en onrechtmatig handelt jegens de winkeliers. Bovendien meent de VVP dat PostNL aldus misbruik maakt van haar economische machtspositie. Namens de VVP is PostNL vandaag formeel gesommeerd af te zien van de voorgenomen verlaging van de retailvergoedingen.

VVP-voorzitter Gerard van Wezenbeek: “Het is jammer dat we genoodzaakt zijn deze stap te moeten zetten, in dit al weken slepend conflict. Helaas is het niet gelukt, in de gevoerde gesprekken, PostNL te laten inzien dat ze onredelijk handelen”.
Namens de VVP heeft advocatenkantoor Van Diepen Van der Kroef mevrouw Verhagen van PostNL dringend verzocht af te zien van de voorgenomen verlaging van de winkeliers-vergoedingen.

Ter onderbouwing daarvan stelt de VVP onder meer:
- Op grond van de redelijkheid en billijkheid is het PostNL niet toegestaan de voorgenomen verlaging door te voeren.

- Ook wegens misbruik van economische machtspositie is het PostNL niet toegestaan deze verlaging door te voeren. Juist als voormalig staatsbedrijf moet PostNL er voor waken dat zij haar machtspositie niet misbruikt.

- De aangekondigde verlaging is des te onredelijker omdat PostNL vasthoudt aan een exclusiviteitsbeding (de retailer krijgt niet de ruimte zaken te doen met een concurrent van PostNL). PostNL gebruikt dit exclusiviteitsbeding om toetreding door concurrenten te bemoeilijken.

Als PostNL vasthoudt aan haar voornemen tot verlaging van de vergoedingen, schiet zij toerekenbaar tekort en handelt zij onrechtmatig. Mevrouw Verhagen is gevraagd uiterlijk 12 mei te laten weten of PostNL afziet van doorvoering van de tariefverlaging. Indien PostNL hier niet aan tegemoet komt, zal de VVP overgaan tot het nemen van juridische maatregelen.